Pentru inmormantare

 • 1. Act de concesiune (original)
 • 2. Factura care dovedește plata integrala a locului de înmormântare concesionat și c/v lucrărilor specifice efectuate (săpat groapa, cavou, bordura, etc).
 • 3. Ultima factura care dovedeste plata taxei de intretinere la zi
 • 4. Adeverinta de inhumare (original)

Pentru transferul unui loc de inmormantare

 • 1. Act de concesiune (original)
 • 2. Ultima factura care dovedește plata taxei de întreținere la zi.
 • 3. Cartea de identitate a persoanei care deține actul de concesiune.
 • 4. Cartea de identitate a persoanei catre care se face transferul.
 • 5. Cerere scrisa

Pentru inhumare oseminte

 • 1. Act de concesiune (original)
 • 2. Adeverința de transport și deshumare (dela cimitirul de unde se aduc osemintele).
 • 3. Adeverința de înhumare original